Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
Interaktywny formularz Analizy Finansowo-Ekonomicznej


Czyli - samodzielnie wykonaj analizę finansowo-ekonomiczną podmiotu gospodarczego


Zobacz przykład raportu

Usługa "Automatycznej Analizy Finansowo-Ekonomicznej" umożliwia utworzenie dokumentu w formacie RTF (np.: dla MS WORD) zawierającego "Raport Analizy Finansowo-Ekonomicznej".

Aby utworzyć dokument należy wprowadzić następujące informacje:
1. Dane podstawowe o podmiocie
2. Zakres lat obejmujących analizę
3. Aktywa dla każdego roku w podanym okresie
4. Pasywa dla każdego roku w podanym okresie
5. Rachunek wyników dla każdego roku w podanym okresie
6. Przepływy piniężne dla każdego roku w podanym okresie
7. Zobowiązania pozabilansowe dla każdego roku w podanym okresieJak zamówić usługę?
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ TUTAJ

Po rejestracji:
1. Otrzymasz hasło do logowania do formularza, które musisz zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. (logowanie w okienku po prawej stronie)

2. Należy dokonać wpłaty (za analizę jednego podmiotu) w wysokości 600zł + 22%VAT (732,00 zł) na rachunek. Zamówienie większej liczby podmiotów uprawnia do uzyskania rabatu.

Portal BANKRUT Spółka Akcyjna
01-015 Warszawa
ul. Skw. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 7
BRE BANK SA
45 1140 1010 0000 2992 6100 1012
z tytułem wpłaty "AF NNNNNNNNN" (gdzie "NNNNNNN" to nazwisko zamawiającego podane przy rejestracji)

3. Po otrzymaniu wpłaty przez Portal BANKRUT (do 3. dni roboczych) formularz zostanie aktywowany i usługa będzie dostępna po zalogowaniu na określony czas

4. Można wielokrotnie wracać do uzupełniania i korygowania danych


UWAGA: Usługa jest aktywna przez 30 dni (24 dni + 6 dni na czynności dodatkowe związane z zapłatą i uaktywnieniem usługi) licząc od dnia rejestracji. Po tym czasie aby skorzystać z usługi trzeba ponownie zamówić usługę i dokonać wpłaty

W przypadku niejasności prosimy o kontakt bankrut@portal-bankrut.pl

Portal BANKRUT nie udziela indywidualnych porad prawnych związanych ze składaniem zgłoszenia wierzytelności.

Portal BANKRUT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania z usługi.
Logowanie do Analizy finansowej
Hasło

Kto wykonuje oprację logowania?

Operację logowania wykonują osoby fizyczne/prawne, które wcześniej wykonały operację rejestracji oraz dokonały wpłaty za usługę.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt bankrut@portal-bankrut.pl