Monitor
Sądowy i Gospodarczy

LOGOWANIE

Portal BANKRUT


Wniosek (do wydruku) o przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego /Pola czerwone są obowiązkowe/
Nazwa podmiotu/Zamawiający
Adres zamawiającego
Kod  Miasto 
Poczta 
Ulica  nr domu nr lokalu
Inne dane zamawiającego
Nr KRS 
NIP  (numer pisać z kreskami)
REGON 

Dane zamiawianych numerów MSiG
Nr MSiG  Rok wydania Liczba egz.
Nr MSiG  Rok wydania Liczba egz.
Fakturę wystawić na: Podmiot (dane zostaną pobrane z danych zamawiającego)
Płatnika (wypełnić poniższe dane)

Nazwa płatnika
Kod  Miasto 
Poczta 
Ulica  nr domu nr lokalu
Nr KRS 
NIP  (numer pisać z kreskami)
REGON 
Dane do korespondencji: Podmiotu (dane zostaną pobrane z danych zamawiającego)
Płatnika (dane zostaną pobrane z danych płatnika)
Inny (wypełnić poniższe dane)

Nazwa adresata
Kod  Miasto 
Ulica  nr domu nr lokalu

Dane składającego wniosek:
Imię i nazwisko
tel
email