Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
DLG POLSKA
Sprzedaż Nieruchomości
o znakomitej lokalizacji
w Biskupcu koło Olsztyna
Tel. 504 165 934


zobacz więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

SYNDYK DLG POLSKA SPRZEDA ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE O ZNAKOMITEJ LOKALIZACJI W DOBRYM MIEŚCIE PRZY UL. FABRYCZNEJ 13 KOŁO OLSZTYNA Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRZEDNIEGO WYDZIERŻAWIENIA DO CZASU ICH SPRZEDAŻY

Nieruchomość budynkową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 16/18 o powierzchni 0,9691 ha, zabudowaną:

  • budynkiem produkcyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 3.378,76 m2
  • budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni użytkowej 1.005,14 m2
  • budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 141,72 m2

za cenę nie niższą niż 1 794 900,-zł + 23% VAT

w konfiguracji razem lub osobno z działkami:

  • działka gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny 16/15 o powierzchni 0,1142 ha za cenę nie niższą niż 45 500,- zł + 23%VAT
  • działka gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny 16/16 o powierzchni 0,1130 ha za cenę nie niższą niż 46 500,- zł + 23%VAT
  • działka zabudowana stacją transformatorową o pow. użytkowej 58,3m2 nr ewidencyjny 16/21 o powierzchni 0,0126 ha za cenę nie niższą niż 35 800 ,- zł + 23% VAT

W/w działki ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1O/00050557/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wszelkich informacji na temat działek udziela syndyk tel. komórkowy 504 165 934 lub stacjonarny 89 535 99 28.

Syndyk: tel. 504 165 934, 89 535 99 28