Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
PK TRANSKOM
Syndyk
PK TRANSKOM
Sp. z o.o.
sprzeda środki transportu i urządzenia
Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
IHouse
Syndyk
IHouse Sp.z o.o.
sprzeda
wartości niematerialne
i prawne
Oferta
ograniczona
czasowo

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
Nejgebaur
Syndyk
ogłasza przetarg
na sprzedaż
nieruchomości
w Warszawie
Tel. 606 665 770


zobacz więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

SYNDYK DLG POLSKA
SPRZEDA NIERUCHOMOŚCI O ZNAKOMITEJ LOKALIZACJI
POŁOŻONE W BISKUPCU PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ 2 KOŁO OLSZTYNA

  • działkę ewidencyjną nr 105/18 o powierzchni 0,0436 ha zabudowaną budynkiem po zdemontowanej stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 71,3 m2, za cenę nie niższą niż 34 000,- zł + 23% VAT

W/w działki ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1B/00013394/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wszelkich informacji na temat działek udziela syndyk tel. komórkowy 504 165 934 lub stacjonarny 89 535 99 28.

Syndyk: tel. 504 165 934, 89 535 99 28