Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
AERO LOGIN
Syndyk
sprzeda
mienie
upadłości
AERO LOGIN
Sp. z o.o.
Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
BYRSKI
Syndyk
sprzeda
prawa
własności
działki
Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
ZAWADA TRANS
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
masy
upadłości
ZAWADA-TRANS
Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
JWC CORP
Syndyk
sprzeda
pakiet wierzytelności

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
Bauman
Syndyk
sprzeda
udziały w nieruchomoścach

Tel. 502 542 609

zobacz więcej...
Zakład "INSTAL"
Syndyk
"INSTAL"
WOD.- KAN.,
CO GAZ
sprzeda
nieruchomości

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości Michała Bizonia prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Zakład "INSTAL" WOD.- KAN., CO GAZ na podstawie postanowień Sędziego Komisarza z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz 12 lipca 2019 r. zezwalających na sprzedaż z wolnej ręki zaprasza do składania ofert pisemnych na sprzedaż w drodze przetargu:

  1. Prawa własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 2116 o pow. 1700 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 78,00 m2 za kwotę 190 700,00 zł
  2. Prawa własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 2116 o pow. 1700 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 78,00 m2 za kwotę 190 700,00 zł
  3. Prawa własności gruntu budowlanego tj. działki nr 2114 o pow. 1 400 m2 za kwotę 46 600,00 zł
  4. Prawa własności gruntu budowlanego tj. działki nr 2118 o pow. 2 500 m2 za kwotę 78 200,00 zł
    wszystkich opisanych w księdze wieczystej nr KW BB1Z/00058659/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych położonych w Pietrzykowicach przy ul. Kościuszki 46 za łączną cenę brutto nie niższą niż 315 500,00 zł
  5. Prawa własności nieruchomości gruntowej tj. działki nr 2289 o pow. 2300 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 137,10 m2 oraz budynkiem gospodarczym (wiata) o pow. zabudowy 40 m2 opisanych w księdze wieczystej nr KW BB1Z/00097819/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych położonych w Pietrzykowicach przy ul. Osiedlowej 62 za łączną cenę brutto nie niższą niż 443 400,00 zł

Termin składania ofert upływa z dniem 15 września 2019 r. o godz. 15.00

Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i zapoznać się z regulaminem i warunkami po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 lub e-mail: zb_gach@o2.pl

Biuro Syndyka: tel. 605 272 233,
e-mail: zb_gach@o2.pl