Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
P R O F E S J O N A L N A
Analiza FINANSOWO-EKONOMICZNA podmiotów gospodarczych
warianty oferty
W ramach każdego z poniższych wariantów powstaje ten sam wynik:

1. Raport 29 stron A4 ( Zobacz przykład )

2. Streszczenie kierownicze 6 stron A4 ( Zobacz przykład )

3. Jako wariant występują załączniki analityczne (wariant E-1) ( Zobacz przykład 1, Zobacz przykład 2)

Różnica w cenie zależy od tego na ile użytkownik zaangażowany jest w przygotowywanie danych wejściowych dla systemu oraz dostępu do możliwości modyfikacji raportu. W najbardziej zaawansowanej wersji użytkownik otrzymuje licencję na pełne oprogramowanie.

Rodzaj usługiOpis usługiCena usługi
Wariant A-1 1. Zleceniodawca składa zamówienie i po otrzymaniu kwestionariusza wypełnia go danymi finansowymi jednostki stanowiącej podmiot analizy, po czym odsyła go drogą elektroniczną [e-mail] do Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 + załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze - 6 stron A4] - obydwa raporty w formacie PDF.

3. Wariant nie przewiduje nanoszenia korekt na opracowany raport, chyba że Zleceniodawca wykaże ewidentną rozbieżnoć pomiędzy danymi, komentarzami lub innymi elementami raportu, a stanem faktycznym wynikającym z przesłanych danych i powszechnie stosowanymi standardami interpretacyjnymi.

720,00 zł + 22%VAT
Wariant B-1 1. Zleceniodawca składa zamówienie i nie decyduje się na wypełnienie kwestionariusza danymi finansowymi jednostki stanowiącej podmiot analizy, lecz przesyła niezbędne dane pocztą [w formie wydruków sprawozdań finansowych i dokumentów z informacją dodatkową, opartą na bazie formularza internetowego Zleceniobiorcy]. Obowiązek wprowadzenia danych do systemu w postaci elektronicznej przechodzi na Zleceniobiorcę.

2. Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 + załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze - 6 stron A4] - obydwa raporty w formacie PDF.

3. Wariant nie przewiduje nanoszenia korekt na opracowany raport, chyba że Zleceniodawca wykaże ewidentną rozbieżnoć pomiędzy danymi, komentarzami lub innymi elementami raportu, a stanem faktycznym wynikającym z przesłanych danych i powszechnie stosowanymi standardami interpretacyjnymi.

1200,00 zł + 22%VAT
Wariant A-2 1. Zleceniodawca składa zamówienie i po otrzymaniu kwestionariusza wypełnia go danymi finansowymi jednostki stanowiącej podmiot analizy, po czym odsyła go drogą elektroniczną [e-mail] do Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 + załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze - 6 stron A4] - obydwa raporty w formacie PDF.

3. Wariant przewiduje nanoszenie korekt na opracowany raport na podstawie wskazówek Zleceniodawcy - po dokonaniu przez niego weryfikacji raportu. Chodzi tu głównie o korekty w zakresie interpretacji wskaźników i trendów wynikających z przeprowadzonych analiz [komentarze]. Zleceniobiorca jest obowiązany uwzględnić te korekty, z wyjątkiem tych przypadków, w których na skutek oczywistych przesłanek merytorycznych sugestie Zleceniodawcy zostaną uznane za błędne, niemożliwe do uwzględnienia w spornej postaci.

960,00 zł + 22%VAT
Wariant B-2 1. Zleceniodawca składa zamówienie i nie decyduje się na wypełnienie kwestionariusza danymi finansowymi jednostki stanowiącej podmiot analizy, lecz przesyła niezbędne dane pocztą [w formie wydruków sprawozdań finansowych i dokumentów z informacją dodatkową, opartą na bazie formularza internetowego Zleceniobiorcy]. Obowiązek wprowadzenia danych do systemu w postaci elektronicznej przechodzi na Zleceniobiorcę.

2. Zleceniobiorca na podstawie otrzymanych danych opracowuje raport w wersji podstawowej [29 stron A4 + załączniki analityczne] oraz wersji skróconej [streszczenie kierownicze - 6 stron A4] - obydwa raporty w formacie PDF.

3. Wariant przewiduje nanoszenie korekt na opracowany raport na podstawie wskazówek Zleceniodawcy - po dokonaniu przez niego weryfikacji raportu. Chodzi tu głównie o korekty w zakresie interpretacji wskaźników i trendów wynikających z przeprowadzonych analiz [komentarze]. Zleceniobiorca jest obowiązany uwzględnić te korekty, z wyjątkiem tych przypadków, w których na skutek oczywistych przesłanek merytorycznych sugestie Zleceniodawcy zostaną uznane za błędne, niemożliwe do uwzględnienia w spornej postaci.

1440,00 zł + 22%VAT
Opcja E-1 Zleceniodawca otrzymuje dodatkowo raporty i załączniki w formie nieaktywnych arkuszy MsExcel 2000 - opcja ta umożliwia Zleceniodawcy własnoręczne wprowadzanie korekt do automatycznych komentarzy systemu. 360,00 zł + 22%VAT
Opcja E-2 Zleceniodawca otrzymuje dodatkowo raporty i załączniki w formie aktywnych arkuszy MsExcel 2000 - opcja ta umożliwia Zleceniodawcy, tak jak poprzednio własnoręczne wprowadzanie korekt do automatycznych komentarzy systemu, prócz tego Zleceniodawca staje się jednoczenie posiadaczem licencjonowanej wersji systemu Plan-Master w zakresie modułu P-M/FA. zgodnie z cennikiem oferty sprzedaży systemu Plan-Master

[ZOBACZ ZAMÓWIENIE I CENNIK]

[ZOBACZ DODATKOWY OPIS systemu Plan-Master]
[ Pełny opis oferty z warunkami realizacji zamówień ]

[ Dodatkowe informacje email: pm@portal-bankrut.pl ]

[ FORMULARZ ZAMÓWIENIA ]Wpłat należy dokonywać na rachunek:

Portal BANKRUT Spółka Akcyjna
01-015 Warszawa
ul. Skw. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 7
45 1140 1010 0000 2992 6100 1012
z tytułem wpłaty "PM XXX NNNNNNN"

gdzie XXX - nazwa wariantu np.: B-1.
gdzie NNNNNNN - nazwisko i imię zamawiającego.