Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?[1-1 ]
 1. GM GADGETS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  10-417 Olsztyn ul.Towarowa 20B
  tel. 502 54-26-09 fax
  KRS: 0000553187 NIP: 7393874193 REGON: 361282898 RHB:
  Sędzia Komisarz Rzewuska Natalia http://
  Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział: V Gospodarczy
  10-001 Olsztyn ul. Artyleryjska 3 C
  tel. (89) 6760303 fax
  Sygnatura akt V GU 25/17
  Data ogłoszenia upadłości 2017-04-26
  EKD: 74 pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Data ukończenia postępowania 2019-10-22
  Syndyk Paciorkowski Antoni paciorkowskia@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/paciorkowskia.html


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GU 25/17. [BMSiG-5795/2017]

  Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 lutego 2017 r. (sygn. akt V GU 25/17) na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2016 r. zabezpieczył majątek dłużnika GM GADGETS Spółka z o.o. spółka komandytowa w Olsztynie (KRS 0000553187) przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Antoniego Paciorkowskiego (licencja nr 212).
  Informacja znajduje się w MSiG nr 037/2017 z dnia 2017-02-22 nr pozycji 6563
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GU 25/17, V GUp 35/17. [BMSiG-16296/2017]

  Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt V GU 25/17): 1. ogłosił upadłość GM GADGETS spółka z o.o. spółka komandytowa w Olsztynie (KRS 0000553187), 2. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia, 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Natalii Rzewuskiej, a na zastępcę Sędziego komisarza SSR Pawła Rynko, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Antoniego Paciorkowskiego (nr licencji 212). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 35/17.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 087/2017 z dnia 2017-05-08 nr pozycji 16943
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-6759/2018]

  Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym GM GADGETS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Olsztynie (sygn. akt V GUp 35/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłoży listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul Artyleryjskiej 3C pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 036/2018 z dnia 2018-02-20 nr pozycji 7520
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-29498/2018]

  Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym GM GADGETS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Olsztynie (sygn. akt V GUp 35/17) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłoży listę wierzytelności uzupełniającą nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 131/2018 z dnia 2018-07-09 nr pozycji 30031
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-55447/2019]

  Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym GM Gadgets Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Olsztynie sygn. akt V GUp 35/17 podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 22 października 2019 r. stwierdził zakończenie postepowania upadłościowego. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 210/2019 z dnia 2019-10-29 nr pozycji 55797
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  GM GADGETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000553187. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-15314/2019]

  Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym GM GADGETS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Olsztynie sygn. akt V GUp 35/17, podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kategorię II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Artyleryjska 3C pokój 109 tel. 89 676-03-03, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 060/2019 z dnia 2019-03-26 nr pozycji 15934
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


 2. [ BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]