Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?[1-1 ]
 1. Piastowskie Towarzystwo Budowlane sp. z o.o.
  05-820 Piastów ul.Harcerska 30 208
  tel. fax
  KRS: 0000120707 NIP: 534-10-58-026 REGON: RHB:
  Sędzia Komisarz ASR Arkadiusz Zagrobelny http://
  Sąd Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy Wydział: XVII Gospodarczy ds. upadłościowo - naprawczych
  00-517 Warszawa ul. Marszałkowska 82
  tel. (0-22) 622-86-57 fax (0-22) 622-86-58
  Sygnatura akt XVII GU 174/03, XVII GUP 27/03
  Data ogłoszenia upadłości 2003-12-05
  EKD: 45 budownictwo

  Syndyk Opalińska Joanna opalinskaj@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/opalinskaj.html


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "PIASTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piastowie. KRS 0000120707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r., sygn. akt XVII GU 174/03. [BM-12782/2003]

  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, z dnia 5.12.2003 r. została ogłoszona upadłość "Piastowskiego Towarzystwa Budowlanego" Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie z możliwością zawarcia układu. Sąd ustanowił Sędziego komisarza w osobie ASR Arkadiusza Zagrobelnego i zarządcę - Joannę Opalińską. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 6 tygodni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 6 tygodni od uka- zania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszeń należy dokonać na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVII Wydział Gospodarczy, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82, sygn. akt XVII GU 174/03.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 247/2003 z dnia 2003-12-19 nr pozycji 13022
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "PIASTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piastowie. KRS 0000120707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r., sygn. akt XVII GUp 27/03. [BM-10144/2004]

  Sędzia komisarz "Piastowskiego Towarzystwa Budowlanego" Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, sygn. akt XVII GUp 27/03, na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył mu listę wierzytelności upadłego, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Marszałkowska 82. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 PUiN co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 193/2004 z dnia 2004-10-01 nr pozycji 10479
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "PIASTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piastowie. KRS 0000120707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r., sygn. akt XVII GUp 27/03. [BM-48/2006]

  Sędzia komisarz "Piastowskiego Towarzystwa Budowlanego" Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie na podstawie art. 349 Prawa upadłościowego i naprawczego ogłasza, iż w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy (sygn. akt XVII GUp 27/03), złożono ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu, ul. Marszałkowska 82, Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia można złożyć przeciwko planowi zarzuty.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 010/2006 z dnia 2006-01-13 nr pozycji 579
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "PIASTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Piastowie. KRS 0000120707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r., sygn. akt X GUp 10/06, XVII GUp 27/03. [BM-2584/2006]

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 1.03.2006 r., sygn. akt X GUp 10/06 (dawna sygn. akt XVII GUp 27/03), stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego "Piastowskiego Towarzystwa Budowlanego" Sp. z o.o. w Piastowie.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 057/2006 z dnia 2006-03-21 nr pozycji 3167
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


  Wyciąg z informacji MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO
  Monitor Sądowy i Gospodarczy http://www.portal-bankrut.pl/msig.html
  "PIASTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Piastowie. KRS 0000120707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r., sygn. akt XVII GUp 27/03, XVII GUp 174/03. [BM-5187/2004]

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5.05.2004 r. (sygn. akt XVII GUp 27/03) zmienił postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy, z dnia 5.12.2003 r. w sprawie o sygn. akt XVII GU 174/03 o ogłoszeniu upadłości Piastowskiego Towarzystwa Budowlanego Sp. z o.o. w Piastowie z możliwością zawarcia układu, na postanowienie o ogłoszeniu upadłości Piastowskiego Towarzystwa Budowlanego Sp. z o.o. w Piastowie obejmującej likwidację majątku upadłego. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Joanny Opalińskiej.
  Informacja znajduje się w MSiG nr 104/2004 z dnia 2004-05-28 nr pozycji 5516
  Zamów wersję papierową Monitora Sądowego i Gospodarczego


 2. [ BIURO SYNDYKA ]


[1-1 ]